תקנון

  1. ברוכים הבאים לאתר Meat Net . אנא קראו בתשומת לב תקנון זה מפעם לפעם, שכן עשויים לחול בו שינויים.

  2. השימוש באתר מהווה הסכמה בלתי מותנית לתנאי תקנון זה.

  3. לקוחות יקרים, צוות שירות הלקוחות של מפעל Meat Net זמין לכם בכל עניין בטלפון מספר - 1-800-21-77-88.

  4. אתר Meat Net  הינו אתר אינטרנט במסגרתו מתבצעות מכירות קמעונאיות (להלן: "Meat Net ​" או "האתר"). האתר מנוהל ע"י חברת Meat Net בע"מ מרחוב המלאכה 2 קניון רננים (להלן "החברה" או "Meat Net").

  5. לקוח המבצע הזמנה באתר Meat Net , מצורף באופן אוטומטי למועדון הלקוחות של Meat Net.

  6. השירות שניתן במסגרת Meat Net באזורים מסוימים בלבד המוגדרים מעת לעת על ידי Meat Net לפי שיקול דעתה הבלעדי (להלן: "אזור הפעילות"). אזורי הפעילות משתנים מעת לעת, על הלקוח לוודא באמצעות האתר או באמצעות מוקד שירות הלקוחות כי האזור אליו הוא מבקש להזמין את המשלוח נמצא באזור הפעילות. לתשומת לבכם, אספקת המוצרים שנרכשו ב-Meat Net  אפשרית רק כאשר אין מניעה טכנית או אחרת המונעת אספקת מוצרים כאמור.

  7. Meat Net שומרת לעצמה את הזכות בכל עת:

   1. לשנות ו/או להפסיק את פעילות Meat Net.

   2. לשנות את התקנון מפעם לפעם עפ"י שקול דעתה הבלעדי.

   3. לשנות, להחליף או להוציא אחד או יותר מהמוצרים המוצגים באתר.

   4. לשנות את אופן הצגת המוצרים, את מחיר המוצרים ופרטים נוספים הנוגעים במוצרים

  8. חלק ניכר מהמוצרים המפורסמים באתר הינם מוצרים שמחירם תלוי במשקלם. משמעות הדבר היא שאמנם הזמנת המוצרים באתר תהיה לפי משקל מדויק (לדוג' ביחידות של חצי קילו או קילו), אך חיוב הלקוח ייעשה לפי משקל המוצרים המדויק בפועל. שקילת המוצרים וגביית התשלום ייעשו לאחר ביצוע ההזמנה ע"י הלקוח.

  9. מחירי המוצרים באתר כוללים מע"מ.

  10. תהליך הרכישה באתר מתבצע ע"י הוספת פריטים לסל הקניות, בסיום ההוספה על הגולש ללחוץ על כפתור "סל הקניות" ע"מ לוודא את המוצרים והכמויות. לאחר מכן בדף צ'ק-אאוט יזין הגולש פרטים מזהים ראשוניים, ובסיום בדף הסליקה יזין הגולש את פרטי כרטיס האשראי שלו. תהליך זה עשוי להשתנות מעת לעת ע"פ שיקול דעתה הבלעדי של Meat Net. בסיום התהליך יתקבל דף המציג את פרטי ההזמנה ומספר אישור ההזמנה המהווה אישור לביצוע ההזמנה בצורה תקינה. במקביל, יישלח ללקוח מייל עם מספר אישור ההזמנה.

  11. לאחר סיום הוספת המוצרים לסל כאמור, יוכל הלקוח לציין במקום המיועד לכך כי הוא מסכים שהמוצרים המוזמנים יושארו בסמוך לדלת מקום האספקה או במקום מבוקש אחר על ידו. כמו"כ, רשאי הלקוח לבקש שהמשלוח יימסר לאדם אחר שאת פרטיו יזין הלקוח במסך המיועד לכך. בכל מקרה, השארת המוצרים תיעשה ע"פ בחירת הלקוח ותהיה באחריותו הבלעדית. לאחר השארת המוצרים ע"י חברת Meat Net במען הלקוח לפי בחירתו כאמור, לא יוכל הלקוח להעלות טענה על אי התאמה / החזרה / זיכוי / גניבת המוצרים וכיוב'.

  12. אתר Meat Net מאובטח באמצעות תעודת אבטחה SSL הנהוגה באתרי מסחר אלקטרוני.   

  13. התשלום באתר יתבצע באמצעות כרטיס אשראי. על הלקוח לשלם בכרטיס השייך לו ואשר פרטי זהותו תואמים את הנתונים שהוזנו למערכת במסך הקופה. פרטי כרטיס האשראי יכול שיישמרו ע"ג שרת מאובטח ייעודי.

  14. ביצוע הזמנה באתר Meat Net אפשרית בכל שעות היממה, למעט אם האתר מושבת לצורך תחזוקה או מכל סיבה אחרת.

  15. מועדי וזמני האספקה של ההזמנה, כפופים לתנאים המפורטים בתקנון זה להלן.

  16. שעות הפעילות של מוקד הלקוחות: 08:00-20:00

  17. מועדי השליחויות: 12:00-20:00

  18. על אף האמור בכל מקום בתקנון זה, מובהר בזאת כי ייתכן ויחולו שינויים/חריגות במועדי האספקה וכן במועדי שעות הפעילות של מוקד שירות הלקוחות ו-Meat Net אינה מחויבת למועדים אלה.

  19. בנוסף למחירי המוצרים יחויב הלקוח בדמי משלוח. מחיר דמי המשלוח יצוין במסך הקופה בטרם השלמת הרכישה. מחיר המשלוח יכול להשתנות מעת לעת ולהיות כפוף למבצעים, לגובה קנייה, או להתניה אחרת, ע"פ שיקול דעתה הבלעדי של Meat Net.

  20. דמי המשלוח יקבעו סופית בהתאם לסכום הקניה לתשלום ביום אספקת המוצרים.

  21. מובהר כי לקוח שתואם עמו משלוח ולא היה בביתו במועד שתואם עמו, ולא אישר השארת המוצרים מחוץ לדלת המען או אצל אדם אחר כמפורט לעיל, יחויב בדמי משלוח מלאים בגין משלוח חוזר, בנוסף לדמי המשלוח בהם חויב (אם חויב), בהתאם לתעריפים הקבועים באתר, וזאת גם אם המשלוח המקורי הינו ללא דמי משלוח או בהטבה בדמי משלוח.

  22. במידה וייבחר הלקוח לבצע הזמנה באמצעות האתר ולהגיע לאסוף את ההזמנה בצורה עצמאית בחנות המפעל, ייתכן ובנוסף למחירי המוצרים ,יחויב הלקוח בדמי שירות הכנת המשלוח בסכום אשר יצויין בדף הקופה בטרם השלמת הרכישה.

  23. Meat Net תשתדל לספק ללקוחותיה את המוצרים שהזמינו, אך היות ומפעל הבשר כפוף למשתנים רבים, Meat Net אינה מתחייבת לספק ללקוח מוצרים בין אם צויין שהם קיימים או אינם קיימים במלאי. במקרה של חוסרים כאמור, הלקוח יוכל לקבל עדכון טלפוני או לקבל מוצר חליפי דומה. Meat Net לא תחייב את הלקוח בגין המוצרים שהוזמנו אך לא סופקו ללקוח מכל סיבה שהיא

  24. לאחר השלמת ההזמנה באתר, הלקוח יוכל לבחור את מועד האספקה הרצוי. אתר Meat Net יציע מועדי אספקה בהתאם לשיקוליה ולאילוצים הלוגיסטיים.

  25. על הלקוח לבדוק את תכולת המשלוח עם קבלתו ולערוך השוואה הן להזמנה והן לחשבונית שתימסר לו בעת האספקה.

  26. במקרה שתתגלה אי התאמה של המוצרים בעקבות הבדיקה הנ"ל או במקרה אחר של חוסר שביעות רצון מצד הלקוח לעניין המוצרים המסופקים, על הלקוח להודיע על כך לשליח בעת מסירת ההזמנה. מוקד שירות לקוחות יתאם עם הלקוח את ההשלמה/ ההחלפה/ ההחזרה של המוצר/ים ו/או את החיוב/ הזיכוי הכספי של הלקוח, לפי העניין וככל שמתחייב על פי כל דין. החזרת מוצרים אשר אינם פסידים (מתקלקלים או מתכלים) ניתן להחזיר תוך מס' ימים מקבלתם באריזה המקורית ו/או בהתאם להוראות החוק.

  27. ביטול הזמנה יכול להתבצע בטרם החלה עבודת הטיפול בהזמנה באמצעות מוקד שירות הלקוחות הטלפוני.

  28. Meat Net תהא רשאית לבטל הזמנה ובלבד שתמסור על כך ללקוח הודעה שעתיים ומעלה לפני מועד האספקה.

  29. זכות הלקוח להחזרת מוצר ו/או לביטול הרכישה תהיינה אך ורק בהתאם ובכפוף להוראות החוק, לרבות הוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א - 1981, הוראות חוק המכר, התשכ"ח - 1968, והוראות חוק כרטיסי חיוב התשמ"ו - 1986, ו/או בכפוף למדיניות Meat Net כפי שתהא מעת לעת.

  30. האמור בתקנון זה יחול גם במידה ולקוח בחר לבצע הזמנה באמצעות הטלפון או בדרך אחרת.

  31. בנוסף, Meat Net מוכרת באמצעות האתר מוצרים של חברות אחרות, במקרה זה יחולו תנאי תקנון זה בשינויים המחויבים על היצרן / הספק של מוצרים אלו.

  32. ייתכנו טעויות ו/או אי התאמות בסימון המוצרים.

  33. אלרגניים / גלוטן – אין להסתמך על הפירוט המופיע במרכיבי המוצר כפי שמופיעים באתר, במידה ומופיעים. יש לקרוא את המופיע על גבי המוצר לפני השימוש בו.

  34. התמונות הינן להמחשה בלבד.

  35. Meat Net תהא רשאית לבטל הזמנה מכל סיבה שהיא. Meat Net לא תהא אחראית ולא תישא בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד שנגרם ללקוח או לצד שלישי בגין ביטול הזמנה כאמור, לרבות אם ביטול ההזמנה נובע מכך שהמוצר אזל במלאי וכו'.

  36. הנתונים המופיעים לעניין המוצרים, הרכבם, תכונותיהם וכיוצ"ב נמסרו על-ידי ספקי המוצר ועל כן הנם באחריותם הבלעדית.

  37. Meat Net אינה אחראית לנזק כלשהו (לרבות נזק לגוף) ו/או הפסד ו/או חסרון כיס (להלן: "נזק מכל סוג שהוא") שייגרם ללקוח Meat Net  ו/או לצד ג' כלשהו כתוצאה מרכישה המתבצעת ב-Meat Net  ו/או מאי היכולת לבצע רכישה ושייגרם כתוצאה ממעשה ו/או ממחדל ו/או מרשלנות של הלקוח ו/או צד ג' כלשהו, לרבות, רכישה המתבצעת באמצעות כרטיס אשראי ללא הסכמת בעליו, רכישה המתבצעת על ידי קטין ו/או פסול דין ללא הסכמת הוריו ו/או אפוטרופסו, פעולה שתבוצע באתר על ידי צד ג' כלשהו שיכנס לאתר ויגרום נזק, פעולה שתבוצע על ידי צד ג' כלשהו תוך שימוש בסיסמת הלקוח בMeat Net  וכד'.

  38. הלקוח יישא באחריות מלאה לנזק ו/או חסרון כיס מכל סוג שהוא שייגרם לו ו/או ל-Meat Net ו/או לצד ג' כלשהו בגין טעות שביצע בהקלדת הנתונים, לרבות, טעות בהקלדת כתובתו, טעות בהקלדת פרטי כרטיס האשראי, טעות בהקלדת כתובת לאספקת ההזמנה וכיוצא באלה טעויות.   

  39. Meat Net לא תהא אחראית לנזק מכל סוג שהוא שייגרם, במישרין או בעקיפין, ללקוח ו/או לצד ג' כלשהו, בכל הקשור למוצרים שיירכשו ב-Meat Net. מבלי לפגוע בכל האמור לעיל, בכל מקרה לא תישא Meat Net בסכום נזק העולה על מחיר המוצרים אשר הוזמנו ושולמו על ידי הלקוח.

  40. על ההתקשרות בין הלקוח לבין Meat Net במסגרת Meat Net  ובמסגרת האמור בתקנון זה יחולו הוראות הדין הישראלי בלבד.

  41. באמצעות הזנת פרטי הקשר, מבצע המשתמש Opt-In למאגר חברת Meat Net ומאשר בכך לחברה או למי מטעמה לשלוח אליו הודעות שיווקיות לכתובת המייל ו/או הטלפון וכן לנתח מידע סטטיסטי הנוגע לשימושו באתר. במידה והלקוח מעוניין להיגרע ממאגרי המידע כאמור לעיל יהא עליו להודיע על כך ל-Meat Net בכתב בהתאם להוראות כל דין.

  42. שימוש באתר מיט נט מהווה הסכמה של המשתמש בו להיכלל במאגר המידע של החברה. החברה ו/או מי מטעמה תהא רשאית לפנות אל המשתמשים באמצעות דוור ישיר, לרבות בדואר ישראל או דואר אלקטרוני וכן באמצעות פניות טלפונית ו/או באמצעות הודעות "פוש" באפליקציה, למטרות קידום מכירות, שיווק וכיוצ"ב.  

  43. כל משתמש רשאי להסיר את עצמו ממאגר המידע של החברה, במידה ויבחרו כך, יהא עליו להודיע על כך לחברה בכתב בהתאם להוראות כל דין.   

  44. אתר מיט נט יהא רשאי להשתמש בפרטים שהמתשמש מסר ובמידע שיאסוף אודות דפוסי השימוש באתר ודפוסי הקניה של המזמינים וזאת  לצורך שיפור השירותים, והקשר עם המשתמש, לצורך דיוור ישיר ו/או לצורך ניתוח ומסירת מידע סטטיסטי וכיוצ"ב לצד ג' אחר, לרבות למפרסמים, ובלבד שמידע זה לא יזהה את  זהותו של המזמין.

  45. החברה תשמור את המידע שייאסף במאגריה ותהא רשאית להשתמש בו לפי ראות עיניה במגבלות הוראות תקנון זה וכל דין.

  46. הקניין הרוחני ב-Meat Net , בכלל זה זכויות היוצרים ו/או סמני המסחר ו/או המדגמים ו/או הפטנטים וכיוצא באלה זכויות באתר, לרבות עיצוב האתר, התוכנות, היישומים, הקבצים הגרפיים, הטקסטים, התמונות, הטכנולוגיות, התהליכים, התכנים, האייקונים, קוד המחשב וכל חומר אחר הכלול באתר ("תכולת האתר"), הינם בבעלות מלאה ובלעדית של Meat Net, או של צדדים שלישיים שMeat Net קיבלה מהם רישיון שימוש כדין.