צוואר עגל חלב

148.00 ₪ לק"ג
148.00 ₪ לק"ג
ק"ג

*המשקל והמחיר הסופי יקבעו בשקילה לפרטים נוספים