חזה עגל חלב

128.00 ₪ לק"ג
128.00 ₪ לק"ג
ק"ג

*המשקל והמחיר הסופי יקבעו בשקילה לפרטים נוספים