זר עגל חלב

380.00 ₪ לק"ג
380.00 ₪ לק"ג
ק"ג

*המשקל והמחיר הסופי יקבעו בשקילה לפרטים נוספים