ראות בקר

45.00 ₪ לק"ג
45.00 ₪ לק"ג
ק"ג

*המשקל והמחיר הסופי יקבעו בשקילה לפרטים נוספים