כתף טלה מפורק מתובל

168.00 ₪ לק"ג
168.00 ₪ לק"ג
יח'

*המשקל והמחיר הסופי יקבעו בשקילה לפרטים נוספים