מוח בקר

198.00 ₪ לק"ג
198.00 ₪ לק"ג
ק"ג

*המשקל והמחיר הסופי יקבעו בשקילה לפרטים נוספים