שריר מוזה (מספר 8) טרי

88.00 ₪ לק"ג
88.00 ₪ לק"ג
ק"ג

*המשקל והמחיר הסופי יקבעו בשקילה לפרטים נוספים