וויסברטן

118.00 ₪ לק"ג
118.00 ₪ לק"ג
ק"ג

*המשקל והמחיר הסופי יקבעו בשקילה לפרטים נוספים