כנפיים עוף

18.00 ₪ לק"ג
18.00 ₪ לק"ג
ק"ג

*המשקל והמחיר הסופי יקבעו בשקילה לפרטים נוספים