הודו שלם נקבה

65.00 ₪ לק"ג
65.00 ₪ לק"ג
יח'

*המשקל והמחיר הסופי יקבעו בשקילה לפרטים נוספים