כבד אווז

488.00 ₪ לק"ג
488.00 ₪ לק"ג
ק"ג

*המשקל והמחיר הסופי יקבעו בשקילה לפרטים נוספים